| Home | Life between Lives | Info Marleen | Info Joop | Andere Therapeuten | Links | Contact

             Werken in het Tussenbestaan is werken aan je
                                Innerlijke Rust en Vrede, de Weg van het Hart


    Life between Lives en Zielsregresie

Op enig moment in het leven vragen mensen zich af wat het doel is van hun leven. Waarom er bepaalde dingen gebeuren in je bestaan. Daarbij hoort ook de vraag of God bestaat. Is er misschien enig bewijs voor reďncarnatie en wanneer er zoiets is als een leven na de dood, hoe ziet dat er dan uit?

Life Between Lives’, afgekort LBL, staat voor het contact kunnen maken via een diepe hypnotische trance met herinneringen aan het bestaan tussen twee levens in, het zogenaamde tussenbestaan, waar antwoorden kunnen worden gevonden op zingevingsvragen en levensvragen.
Andere woorden die gebruikt worden om aan te duiden dat er gewerkt wordt in het tussenbestaan zijn: Zielsregressie, Zielenreis en Spirituele Regressie.

Wij, Marleen Jonker en Joop Smulders, beide opgeleid als hypnotherapeut, Life between Lives therapeut en Zielsregressietherapeut, bieden U werken in het tussenbestaan aan via de Amerikaanse Newton-Methode (TNI) ofwel via de Nederlandse Zielsregressie-methode. Dit doen wij zowel in Frankrijk als in Nederland.
Voor informatie over de locatie in Frankrijk: Klik hier


Je kunt op deze wijze in contact komen met antwoorden op je diepste levensvragen. Hierbij kun je denken aan vragen over de zin van je leven, de inhoud van jouw levensthematiek, de ontwikkelingen waaraan je werkt , je levensdoel, waar je nu staat in je huidige ontwikkeling, hoe relaties met de mensen om je heen hierin passen en in breder verband de ontwikkeling van je ziel door je levens heen.

Een succesvolle LBL sessie kan leiden tot een integratie tussen je persoonlijkheid en je zielsbewustzijn. Daardoor wordt je in staat gesteld je leven bewuster, doelgerichter en meer liefdevol te kunnen vervolgen. In de meeste gevallen verdwijnt je angst voor de dood.

LBL therapeuten in Nederland zijn gediplomeerde regressie- reďncarnatie en/of hypnotherapeuten die ervan uitgaan dat de mens een ziel heeft die eeuwig is en die telkens opnieuw incarneert in een fysiek lichaam om ervaringen op te doen en zich te ontwikkelen.
Een LBL sessie kan 3 tot 5 uur duren en kan vanuit verschillende werkwijzen benaderd worden,
- via de Amerikaanse Newton-methode (TNI) of
- via de Nederlandse Zielsregressie-methode.
De klant kiest uiteindelijk welke werkwijze wordt gebruikt.

Gemeenschappelijk in beide methode is dat er wordt gewerkt met naar binnen gerichte aandacht (trance) om via een dieper bewustzijnsniveau in contact te komen met je herinneringen uit het tussenbestaan en daarmee met de ervaringen van je ziel voordat je aan dit leven begon.

Het tussenbestaan als een verblijfsstadium van de ziel is een begrip uit de oudheid en wordt uitgebreid beschreven in o.a. het Tibetaanse Dodenboek.
De verdienste van Dr. Michael Newton (grondlegger van de Amerikaanse Newton-methode) is dat hij zeer diepgaand, uitgebreid en systematisch de diverse stadia van het tussenbestaan heeft onderzocht en beschreven.
De vertaling van zijn werk is in september 2010 verschenen onder de titel : "De Zielenreis". Het originele boek heet "Journey of Souls".
Verder zijn onder de naam van Dr. Michael Newton verschenen:
- "Memories of the afterlife" en
- "Destiny of Souls".

Informatie over de Nederlandse methode voor zielsregressie op de website
www.zielsregressie.nl
Klik hier

Informatie (in het Engels) over de methode en trainingen van Dr. Michael Newton op de website van The Michael Newton Institute for Life Between Lives Hypnotherapy: www.newtoninstitute.org
Klik hier


 

Copyright by Joop Smulders, contact? Klik hier