| Home | Life between Lives | Info Marleen | Info Joop | Andere Therapeuten | Links | Contact

             Werken in het Tussenbestaan is werken aan je
                                Innerlijke Rust en Vrede, de Weg van het Hart


    Life between Lives en Zielsregresie

IK BEN JOOP SMULDERS, HYPNO-, REGRESSIE- EN RE¤NCARNATIE THERAPEUT. MET VERDERE VERDIEPING ALS LIFE BETWEEN LIVES-THERAPEUT, ZIELSREGRESSIE-THERAPEUT EN EMDR THERAPEUT.

HET LEVEN IS EEN ERVAREN VAN POLARITEITEN. VREUGDE WORDT PAS WERKELIJK GEWAARDEERD EN GEVOELD ALS MEN DIEP VERDRIET HEEFT ERVAREN. WAARHEID WORDT PAS HELDER ALS DE MEEST ZWARTE LEUGEN EN VERRAAD JE LEVEN ONZEKERHEID HEBBEN GEGEVEN. LEVEN WORDT PAS INTENS GEVOELD ALS DE ANGST VOOR VERLIES JE HEEFT GECONFRONTEERD MET DE DOOD. EN LIEFDE KAN PAS WERKELIJK WORDEN ERVAREN WANNEER JE IN DE WERELD HEBT GEZIEN WAT HET TEGENDEEL ERVAN IS. PAS WANNEER JE JE BLIK NAAR BINNENKEERT KUN JE VREUGDE, WAARHEID EN LIEFDE VINDEN. HET BEWUST ERVAREN VAN GOED EN KWAAD KAN LEIDEN TOT DE RUST VAN BALANS IN JEZELF.

DE WERELD, ZOALS IK DIE WAARNAM VOORDAT IK AAN MIJN ONTWIKKELING BEGON, WAS VOL VAN DUALITEITEN. MENSEN LEKEN HEEL ANDERS TE ZIJN DAN IK. ZIJ VOELDEN ANDERS, DACHTEN ANDERS, REAGEERDEN ANDERS, MET HET GEVOLG DAT IK HEN NIET BEGREEP. MIJN WANTROUWEN, WERKDRIFT, LEVENSTEMPO, SCHULDGEVOEL EN MIJN WIJZE VAN COMMUNICEREN ZORGDEN ERVOOR DAT MIJN WAARHEID VAAK CONFLICTEERDE MET DIE VAN DE ANDER.
TOTDAT IK IN AANRAKING KWAM MET HET ENNEAGRAM EN IK GEGREPEN WERD DOOR DE HELDERHEID, DE STRUCTUUR EN IN WEZEN DE EENVOUDIGE LOGICA WAARMEE DIT INSTRUMENT DE MENS IN AL ZIJN DOEN EN LATEN VERHELDERT. MIJ GAF HET EEN DUIDELIJK ZICHT OP MIJN EGO, MIJN AFWEERMECHANISMEN EN OP DE ILUSSIES DIE MIJN ZICHT OP DE WERKELIJKHEID VERTROEBELDEN. EN ERDOORHEEN GLOORDE EEN LICHT DAT MIJ ONTVANKELIJK MAAKTE VOOR MIJN ESSENTIE VAN LIEFDE.

MIJN OPLEIDINGEN TOT THERAPEUT GAVEN MIJ DE GELEGENHEID DE MEESTE BLOKKADES OP TE RUIMEN DIE MIJ ERVAN WEERHIELDEN OM BIJ MIJZELF TE ZIJN .DIT ZUIVERINGSPROCES MAAKTE DE WEG VRIJ VOOR HET VERRUIMEN VAN MIJN BEWUSTZIJN EN VOOR MIJN SPIRITUELE GROEI.

DE DIVERSE ZIELENREIZEN DIE IK HEB GEMAAKT ZORGDEN VOOR EEN VERDERE VERDIEPING EN VERRUIMING VAN DE HET ZICHT OP DE WERKELIJKHEID, WAARDOOR MIJN VERLANGEN OM IN WAARHEID TE LEVEN, MIJN ILUSSIES VERDER TE DOORZIEN EN IN MIJN DAGELIJKS LEVEN MEER IN LIEFDE TE ZIJN, STEEDS IS TOEGENOMEN. DE STILTE EN DE NATUUR IN FRANKRIJK BRENGEN MIJ STEEDS DIEPER BIJ MIJN INNERLIJKE RUST.

ALS THERAPEUT EN BEGELEIDER VAN ZIELENREIZEN, BIEDT IK MIJN LEVENSERVARING, MIJN INTUITIE, MIJN INVENTIVITEIT EN ALLE INSTRUMENTEN DIE IK TER BESCHIKKING HEB ALS THERAPEUT EN ALS MENS OM EENIEDER DIE DAT WIL MEER IN BALANS TE BRENGEN EN DAARDOOR MEER IN INNERLIJKE RUST EN VREDE.

JOOP SMULDERS

 

Copyright by Joop Smulders, contact? Klik hier