| Home | Life between Lives | Info Marleen | Info Joop | Andere Therapeuten | Links | Contact

             Werken in het Tussenbestaan is werken aan je
                                Innerlijke Rust en Vrede, de Weg van het Hart


    Life between Lives en Zielsregresie

Life Between Lives therapie oftewel Zielsregressie is een bijzondere vorm van regressie waarbij de cliënt met behulp van een diepe hypnotische trance wordt begeleid naar het hervinden van herinneringen aan het bestaan tussen levens in. (het tussenbestaan).
Life Between Lives therapie oftewel Zielsregressie heeft haar wortels in de reďncarnatietheorie. Ervan uitgaande dat de ziel (onze onsterfelijke identiteit) meerdere levens nodig heeft om zich te ontplooien, zijn er levens op deze aarde, maar is er ook een plek waar onze ziel naar terugkeert wanneer het aardse bestaan ten einde is. Wanneer wij onszelf zien als spirituele wezens die op aarde de identiteit van een menselijk lichaam aannemen, is vanuit dat oogpunt de plek waar de ziel vandaan komt eigenlijk “thuis”.

Een bezoek aan het tussenbestaan werpt een licht op de meest wezenlijke en existentiële vraagstukken van de mens: Wat is dood? Is er leven na de dood? Wat is de zin van mijn leven? Wat is het doel van mijn leven en op welke manier kan ik dat vormgeven? Waarom gebeuren de dingen in mijn leven op deze manier en kan ik dat ook veranderen? Waarom heb ik dit lichaam? Waarom is een dierbare van mij zo vroeg overleden en hoe geef ik dat een plek?
Tijdens een spirituele regressie bestaat de mogelijkheid om een antwoord te krijgen op o.a. deze vragen.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Alle herinneringen aan dit leven en aan vorige levens zijn opgeslagen in een deel van onze geest, die niet zomaar toegankelijk is via ons actieve wakende bewustzijn. Dit waakbewustzijn noemen we ook wel de bewuste, kritische geest, waar het analytisch denken deel van uitmaakt.
Het andere deel noemen we ook wel het onderbewuste. Een ieder van ons kent het contact met dit onderbewuste, bijvoorbeeld via dromen, meditatie, flashbacks of via energetisch lichaamswerk.
Het onderbewuste deel van onze hersenen bevat de informatie over dit leven vanaf het moment van conceptie.
Tenslotte is er nog een derde deel dat we ook wel het metabewustzijn noemen. Dit deel bevat informatie over onze werkelijke onsterfelijke identiteit. Het is onze grootste bron van wijsheid en inzicht.

De meest betrouwbare methode om gestructureerd informatie uit dit gebied te halen is via op hypnose gebaseerde regressie- en reďcarnatietechnieken. Dat heeft te maken met de lagen van bewustzijn die wij zelf actief kunnen benaderen, zonder tussenkomst van een “medium”.
Hypnose brengt ons in een staat van verlaagde hersenactiviteit, waarin wij diep ontspannen zijn en onze aandacht volledig gericht is op onze binnenwereld.
In de Bčta staat van hersenactiviteit zijn wij alert, kritisch, bewust van de wereld om ons heen. Hieronder ligt een staat van verlaagde hersenactiviteit die wij betreden wanneer wij ontspannen zijn of in meditatie; de Alpha staat. In de Alpha staat wordt de kritische geest iets stiller zodat er ruimte komt voor creativiteit, intuďtie en het ophalen van herinneringen.
Een nog diepere staat van ontspanning , noemen we de Theta staat oftewel hypnose. In deze bewustzijnsstaat ben je heel ontspannen en is je aandacht volledig gefocussed, waardoor je kritische oordelende geest een stap terug heeft gezet. Dan is het mogelijk om toegang te krijgen tot die lagen van het bewustzijn die wij het onbewuste en het metabewustzijn noemen.
Tenslotte kennen we het delta bewustzijn. Dat is onze slaap.

Bij een Life Between Lives-sessie oftewel een Zielsregressie-sessie wordt als volgt te werk gegaan:
Na een voorgesprek, waarin de motivatie, de belangrijkste doelen en de eventuele zorgen worden besproken, wordt de klant via ontspanning en verdieping in een hypnotische trance gebracht.
Dan begint de reis naar het tussenbestaan die volgens een aantal logische stappen verloopt.

Eerst wordt een leeftijdsregressie gedaan naar kindertijdherinneringen in dit leven om het geheugen op te frissen.
Daarna wordt een bezoek gebracht aan een vorig leven waar via een stervenservaring de overgang wordt gemaakt van de ziel die zich van het lichaam losmaakt en reist door de tunnel naar “het Licht”. Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming wordt de ziel meestal opgevangen door de persoonlijke Gids. Vervolgens kunnen in de zielenwereld de volgende onderdelen de revue passeren: zielsverwanten, activiteiten, gidsen, leraren, advisering, studie, recreatie,lichaamsselectie, integratie van het zielsbewustzijn met de foetus.

Wat levert het op?
Een kennismaking met de vrijheid, de vrede, de compassie, de onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van de zielenwereld. Vanuit je diepste bewustzijn krijg je informatie over je spirituele identiteit, je spirituele erfenis, en je levensdoel. Dit meest directe contact met je essentie geeft perspectief op het hoogste niveau van zingeving omdat je direct communiceert met je hoogste bron van wijsheid en inzicht. Daarmee brengt het een integratie tot stand van je onsterfelijke identiteit met je huidige zelf en werpt het licht op jouw persoonlijke waarheid met betrekking tot je levenspad.

Voorbereiding en tijdsduur
Een LBL sessie duurt 3,5 tot 5 uur en kan in een of in twee sessies worden gegoten. Ter voorbereiding wordt aangeraden eerst een past life regressie te doen en enige ervaring te hebben met hypnotische trance.

 

Copyright by Joop Smulders, contact? Klik hier